Centrum BHP i Ochrony Danych Osobowych

Szkolenia stacjonarne i online.

BHP- ochrona przeciwpożarowa- pierwsza pomoc - ochrona danych osobowych.

Oferujemy obsługę w zakresie BHP i PPOŻ i Danych Osobowych

O nas

BHP-ODO – Centrum  BHP i Ochrony Danych Osobowych prowadzi działalność usługową w zakresie:

 • BHP,
 • ochrony przeciwpożarowej,
 • pierwszej pomocy,
 • ochrony danych osobowych.

W 2013 r. rozpoczęłam pracę w służbie BHP, zdobywając w kolejnych latach doświadczenie zawodowe w różnych branżach gospodarki. Ten czas wykorzystałam również na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, aby oferta naszej firmy sprostała Państwa oczekiwaniom.

Polecam szkolenia BHP online, które są do nabycia w Sklepie.

Sukcesem naszej firmy jest Państwa satysfakcja z wykonanej usługi.

Zadzwoń do nas – odpowiem na pytania, doradzę.

Beata Wąsik

SZKOLENIA BHP ONLINE

Dedykowane są różnym grupom zawodowym zgodnie z programami szkoleń okresowych.   Są dostępne w każdym miejscu i o każdym czasie.

W atrakcyjny sposób przedstawiają obowiązujące tematy. Umożliwiają Uczestnikom powtórzenie materiału, który ich bardziej interesuje.
Po zakończeniu każdego szkolenia natychmiast pobierają Państwo zaświadczenie o jego ukończeniu.

 

szkolenia dostępne
24 godziny na dobę

niskie ceny

konsultacje online

aktualizowane materiały szkoleniowe

SZKOLENIA BHP STACJONARNE

Szkolenia , które muszą być organizowane w formie instruktażu odbywają się w siedzibie firmy, lub na życzenie Klienta w jego firmie.

 • szkolenie wstępne jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy,
 • szkolenie okresowe przeznaczone dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Wszystkie szkolenia prowadzimy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki   i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860).
Cena szkolenia jest ustalana indywidualnie w zależności od liczby uczestników.

Współpracujemy z firmą zajmującą się min. budową i modernizacją maszyn,  certyfikacją maszyn CE oraz dostosowaniem do warunków minimalnych, programowaniem robotów.

USŁUGI BHP

Naszym Klientom oferujemy w ramach stałej współpracy lub jednorazowego zlecenia:

 • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad BHP,
 • kompleksową realizację wystąpień i nakazów Państwowej Inspekcji Pracy  i Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 • postępowanie powypadkowe,
 • pomoc w zidentyfikowaniu szkodliwych czynników dla zdrowia na stanowisku pracy  i zorganizowanie ich pomiarów,
 • dobór odzieży, obuwia i środków ochrony zgodnie z obowiązującymi Normami,
 • opracowanie instrukcji BHP,
 • pomiary natężenia oświetlenia na stanowisku pracy,
 • okresowe przeglądy instalacji elektrycznej, w tym sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

OPRACOWANIE I AKTUALIZOWANIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO

Zgodnie z  art. 226 k.p. pracodawca ma obowiązek oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe występujące na stanowiskach pracy, stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające to ryzyko oraz informować pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną przez nich pracą i o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Pomożemy zidentyfikować szkodliwe czynniki środowiska pracy.
Wraz z Pracodawcą ocenimy i udokumentujemy ryzyko zawodowe związane z ich występowaniem.

Doradzimy co zrobić w sytuacji przekroczenia dopuszczalnego natężenia, stężenia szkodliwego czynnika w środowisku pracy.

Przeprowadzimy szkolenia z ochrony danych osobowych oraz inne usługi zlecone np. ocenę skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Opracujemy dokumentację wymaganą w firmie w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) min.:

 • Politykę ochrony danych osobowych, rejestr czynności przetwarzania i kategorii czynności przetwarzania,
 • rejestr naruszeń ochrony danych,
 • upoważnienia dla przetwarzania danych dla pracowników,
 • umowy powierzenia,
 • klauzule informacyjne.

Dokładam wszelkich starań, aby oferta BHP-ODO spełniła Państwa oczekiwania.

Kwalifikacje:

 • Uniwersytet Łódzki Wydział Prawa i Administracji – kierunek Administracja
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Prawa i Administracji – Studia Podyplomowe Ochrony Danych Osobowych
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania – Studia Podyplomowe Rachunkowości i Zarządzania Finansowego
 • Politechnika Łódzka Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów – Studia Podyplomowe Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie – inspektor ochrony przeciwpożarowej
 • DEKRA Polska  – certyfikat Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania
 • Centrum Ratownictwa Wrocław – ratownik kwalifikowanej pierwszej pomocy

Zadaj pytanie

W przypadku pytań prosimy  o przesłanie poniższego formularza.

8 + 6 =

Telefon

Adres

ul. St. Więckowskiego 72 lok. 6
90-748 Łódź
NIP: 7281069747 REGON: 471204315